Veterancafé Vejle går til Borgmesteren

Veterancafé Vejle havde en delegation til kaffemøde med Borgmesteren i dag torsdag den 7. november 2019.

Agendaen for dette møde var at få italesat behovet for, en fuldtids veterankoordinator i Vejle Kommune.

Mødet foregik på Borgmester Jens Ejner Christensens kontor sammen med Allan Berg, Peter Ballegaard Knudsen og Per Andersen fra Vejle Veterancafé.

Borgmesteren var meget lydhør og forstående for delegationens argumenter omkring, at få ansat en fuldtids Veterankoordinator i Vejle kommune.

Delegationen fremsatte følgende argumenter; Vejle kommune har behov for en fuldtids Veteran koordinator, da Vejle med sine 732 registret veteraner er blandt en af de kommuner med flest veteraner, som ikke har en fuldtids Veteran koordinator.

Vejle Veterancafé drives i dag udelukkende af frivillige inkl. delegationen. Vores største ønske er, at få tilknyttet en fast Veterankoordinator på fuldtid. Vi ved at Fredericia, Kolding, Haderslev og Sønderborg har fuldtidsansatte veterankoordinatorer, selvom der er markant færre veteraner i de pågældende kommuner.

Veterankoordinator Maj-Britt, sidder i dag i et vikariat som slutter ved årsskiftet, hvilket mange af brugerne hos veterancaféen er rigtig ked af, da der ikke er sket så meget for veteranerne siden Maj-Britt kom til.
Maj-Britt er en ildsjæl for veteraner og tovholder for caféen. Uden hende tør vi ikke spå om Veterancaféens videre eksistens.

Veterankoordinatoren kan tjene sin egen løn hjem ved blot af få 2 veteraner ud på arbejdsmarkede om året således at de ikke belaster systemet. Dermed henvises også til de veteraner man kan nå at gribe, inden de falder igennem systemet.

Pårørende og sekundær PTSD var også oppe at vende, da dette er nyt og politikkerne er ikke rustet til at håndtere dette pt.

Til slut blev der henvist til Borgmesterens tale på flagdagen den 5. september 2019, der blandt andet, var et skulder klap til kommunen for “alt” det der var gjort for veteraner via en ny veteran politik. Deligationen fortalte, at det der var blevet gjort var, at der var kommet en vetrancafé som delegationen selv havde stiftet med hjælp fra Veterankoordinatoren. Derefter blev Borgmesteteren eftertænksom og lovede at genoptage politikken herom i byrådet.

Delegationen mener, at det var et godt møde hvor man blev hørt og det vil blivet taget til efterretning, dog uden nogle løfter om en fuldtids Veterankoordinator.

 

 

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.